DLA ŻEGLARZY

Port Darłowo znajduje się na południowym wybrzeżu Bałtyku, tuż przy ujściu rzeki Wieprzy.

Wejście do portu osłonięte jest dwoma falochronami: wschodnim i zachodnim. Każdy o długości ponad 400 m, zakończony jest parą staw – czyli zespołem znaków świetlnych naprowadzających. Ich zadaniem jest wyznaczenie dla statków osi toru wodnego.

Jak każdy port, tak i Port Darłowo, posiada swoją redę, czyli przedporcie. Ma ona promień 1,5Mm. Tor podejścia z morza do głowic falochronu o kierunku 116 st. ma długość 960 m, szerokość w dnie 60m i 8m głębokości. W samych główkach portowych szerokość wejścia wynosi 38m, 7m – głębokości.

Do Portu w Darłowie mogą wejść jednostki do 75m długości (za zgodą Kapitana Portu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych maksymalna długość jednostki wynosi 90 metrów i 4,2 metry zanurzenia – przepisy portowe) i zanurzeniu max 4m, jednakże na armatorze spoczywa obowiązek skorzystania z usług pilotażowych w przypadku, gdy długość jednostki wynosi 40m.

Awanport zajmuje obszar 4,7ha i mogą się w nim obrócić statki o maksymalnej długości 120m.

Wejście do Portu wymaga otwarcia rozsuwanego mostu imienia Kapitana Witolda Huberta. Most otwierany jest o każdej pełnej godzinie. Tor wodny do ujścia rzeki Wieprzy liczy 2420m, szerokość w osi toru wodnego wynosi 23m, głębokość 5,5m. Obrotnica (rozgałęzienie kanału i basenu przemysłowego) mierzy 110m i 5,5 m głębokości.

Informacje praktyczne dla odwiedzających

• 67 miejsc postojowych (w tym 15 miejsc dla jednostek 8-12 m, 9 miejsc dla jednostek 12 – 15 m),
• dla łodzi nieprzekraczających 15m,
• tor wodny 5,5 metrów, dopuszczalne zanurzenie dla jachtów w marinie to 4 metry,
• pomosty cumownicze o drewnianym pokładzie zaopatrzone w bieżący dostęp do wody i prądu,
• nowoczesne sanitariaty – w tym 4 osobowa toaleta rodzinna, toaleta dla seniorów oraz toaleta dla niepełnosprawnych,
• pralnia i suszarnia,
• dostęp do wifi,
• telewizja,
• monitoring w porcie,
• 2 wiaty z grillem, wędzarnią i miejscem na ognisko,
• interaktywny planer podróży z dostępem do aktualnej prognozy pogody,
• infolounge – przestrzeń, w której napijesz się kawy, poczytasz żeglarską literaturę i wymienisz się doświadczeniami z morską bracią,
• marina przyjazna starszym żeglarzom, wyposażona jest w: rowery trójkołowe z wózkiem na zakupy, schodki/trapy ułatwiające zejście i wejście na jacht, wózek dla załadunku/rozładunku,
• AED – defibrylator do ratowania życia,
• łatwy w obsłudze system do zarządzania mariną – zaprojektowany przez doświadczonego żeglarza,
• Port Darłowo dysponuje dźwigiem samojezdnym o udźwigu do 32 ton,
• sąsiedztwo stoczni, w której można przeprowadzić serwis jednostki,
• możliwość wykupienia stałego miejsca postojowego

Opłaty za jeden dzień postoju jachtu uzależnione są od jego długości i przedstawiają się następująco:

Długość
całkowita
statku [m]
Dobowa
opłata portowa[PLN]
Miesięczna
opłata portowa[PLN]
do 5,99 40,00 450,00
od 6,00 do 7,99 60,00 550,00
od 8,00 do 11,99 80,00 800,00
od 12,00 do 14,99 100,00 1050,00
od 15,00 do 19,99 130,00 1350,00
od 20,00 do 25,99 160,00 1750,00
powyżej 26,00 250,00 2200,00

Ponadto pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 5 zł za każdą osobę znajdującą się na jednostce sportowo – rekreacyjnej.

W cenie jest wliczone:
– miejsce postoju,
– pobór energi elektrycznej,
– pobór wody słodkiej,
– korzystanie z sanitariatów (toaleta, prysznic),
– dostęp do sieci wi – fi na terenie mariny,
– możliwość zdania wód zaolejonych oraz fekaliów (zgodnie z limitem określonym w cenniku),
– możliwość zdania odpadów komunalnych.

Osoby zainteresowane stałym miejscem postojowym w marinie powinny złożyć podanie do dnia 10 marca wg. wzoru zamieszczonego poniżej w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. przy ulicy Conrada 27 w Darłowie listownie lub też przesłać wypełnione podanie na adres e-mail: ird@port.darlowo.pl

Podanie o stałe miejsce w marinie (kliknij aby pobrać plik pdf)

W celu zaciągnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

JACHT KLUB

„Niewiele jest emocji porównywalnych z tymi, które towarzyszą wyjściu z macierzystego portu w kolejną wyprawę żaglową. Chyba tylko te związane z powrotem do swojej mariny. Żaden kolejny odwiedzany port takich emocji nie wzbudza. Często ciekawość, zachwyt, czasem rozczarowanie… Ale drżenie serca czujesz tylko wtedy gdy za rufą lub przed dziobem widzisz tych, których kochasz machających do Ciebie na kei, znajomy kształt wybrzeża, zarys zabudowań, światło latarni.

Nie są to też emocje dające się jednoznacznie nazwać lub sklasyfikować. Nie jest to tylko ulga lub tęsknota, strach lub nostalgia, radość lub smutek. To mieszanina wszystkich tych przeżyć jednocześnie. Nieporównywalna z niczym. I chociaż żaden twardy żeglarz do tego się nie przyzna to właśnie dla tego sztormu uczuć wchodzi na pokład i odwiązuje cumę.

A kiedy wracasz z morza do macierzystego portu, do „swojej” mariny, to przecież wracasz do domu. Chociaż ten właściwy często jest wiele kilometrów od portu to wejście do mariny jest wejściem do domu. Reszta podróży po rejsie już się nie liczy.

Dla nas tym żeglarskim domem jest marina w Porcie Darłowo. Tu nas żegnają i tu nas witają. Tu zapraszamy i tu witamy gości. Przy kuflu piwa nucimy szanty wspominając rejsy, które już za nami i planując te w które kiedyś popłyniemy – być może wspólnie.

Mamy to szczęście, że nasza marina jest w Darłowie – na samym środku polskiego wybrzeża, na samym środku południowego Bałtyku. Tutaj spotyka się zachód, północ i wschód.”

JACHTKLUBDARLOWO.PL

„Tutaj zaczyna się każda nasza żeglarska przygoda.”
Waldek Śmigielski
Jacht Klub Królewskiego Miasta Darłowo

NIEZBĘDNY BALAST

Wy Żeglarze dobrze wiecie co to jest i czemu służy. My w Darłowie wiemy, że mamy na pokładzie „Niezbędny Balast”. To nazwa rodzimego zespołu szantowego, założonego w grudniu 2013 roku. Nie tylko świetnie grają i śpiewają. To zespół wyjątkowy a wyjątkowość ta ukryta jest w składzie tej grupy. Tworzą ją bowiem: nauczyciele i uczniowie owego Zespołu Szkół Morskich. W repertuarze posiadają najbardziej znane szanty, ale przede wszystkim autorskie utwory, w tekstach których sprytnie podkreślają naszą, darłowską i królewską tożsamość.

Autorskie utwory są niejako uzupełnieniem wychowania morskiego, które oferuje ZSM. Zespół jest laureatem wielu ogólnopolskich festiwali muzyki żeglarskiej i szantowej: RAFA w Radomiu, SZANTA CLAUS w Poznaniu, czy KALMAR w Szczecinie. Z uwagi na fakt, iż większą część składu grupy stanowią uczniowie – często ulega on zmianom i rotacjom. To pozwala na tzw. „wpuszczenie świeżego powietrza” i pozwala skorzystać z nowego instrumentarium. Dzięki temu ta właśnie grupa muzyczna jest nie tylko niestarzejącym się zespołem, ale także zespołem, w którym nawet znane kawałki otrzymują co chwilę nową jakość i brzmienie. Liderami zespołu są: Robert Gorgol (nauczyciel w ZSM), oraz Bogdan Balcerzak (wicedyrektor szkoły).

Warto zaznaczyć, że ich autentyczność dodatkowo podkreśla fakt, że obok muzyki bliskie im jest żeglarstwo. „Niezbędny Balast” to zespół, któremu „za pan brat” ze sterem, masztem i wiatrem. Uczniowie/muzycy to m.in. laureaci Konkursu Wiedzy o Morzu Bałtyckim, którego organizatorem jest Miasto Darłowo a nagrodą był m.in. Paszport na Pogorię. To także uczestnicy projektu żeglarskiego pn. „Kilwaterem Króla Eryka”, którego założeniem było stworzenie nowej szanty, podróż pod żaglami śladami Króla Eryka I Pomorskiego na Gotlandię oraz festiwal szantowy w scenerii darłowskiego zamku.

Bogdan Balcerzak – wicedyrektor Zespołu Szkół Morskich – lider zespołu „Niezbędny Balast” z dumą stwierdza, że zespół to wielka muzyczna rodzina. Spotykamy się nie tylko na próbach, ale również prywatnie, w czasie wolnym. Wspólnie muzykujemy, koncertujemy i żeglujemy. Nowi członkowie grupy wnoszą inne brzmienia, a Ci którzy już szkołę skończyli wciąż pozostają w kontakcie i zdarza się zaśpiewać i zagrać koncert z młodymi. Praca z zespołem wydaje owoce w postaci nagranej płyty “Na statku potrzebna jest cała załoga” i materiału na drugą. To również wielka satysfakcja i wielki wkład w szeroko pojętą promocję szkoły i miasta Darłowa.